PowerTalking – Coaching

PowerTalking er evnen til at tale “kraftfuldt”: bevidst, præcist, enkelt, klart og forståeligt.

Er du interesseret i kommunikation og coaching, er her en artikel der belyser hvor vigtigt det er, at vi som mennesker tilegner os de ypperste kompetencer i vores tale. Rent kognitivt er det nok lettest at tilegne sig indholdet, ved at printe det hele ud til afslappet senere læsning. God fornøjelse.

Dialog eller misforståelser

Vi er blevet bevidst om hvor vigtigt det er, at være i dialog! Både internationalt imellem nationer, på arbejdspladsen mellem de ansatte og i hjemmet i familien, er vi begyndt at indse hvor vigtigt det er, at vi forstår hinanden. Men hidtil har det i større grad handlet om hvordan vi lytter, og i mindre grad om hvordan vi taler.

Selvom diskussionerne om ytringsfrihed fylder en del, er det mest i form af, at vi har ret til at sige næsten hvad som helst. Der er sjældent fokus på en personlig etik og holdning til, hvad vi siger.

En dialog er ofte reelt to monologer

En samtale mellem to mennesker, uden stillingtagen til hvordan vi ønsker at udtrykke os, resulterer derfor med at vi i virkeligheden samtaler, som to monologer. Vi tror vi er i dialog, og vi er nok også blevet bedre til at lytte – men vi vælger ikke – og ved ikke – hvad vi selv siger – eller hvorfor. Groft sagt ” taler vi med/til/om os selv”, og vi kommer til at tale som i en monolog, fordi det vi siger ikke indeholder: en skelnen af det vi tænker, føler, hører, og hvad vi konkret vælger af ord i vores tale.

Vores dialog er ineffektiv

Alle, der har beskæftiget sig med kommunikation, ved at vi sender ubevidste signaler, som fylder alt for meget i meningsdannelsen i en dialog. Det har da også i mange år været en vigtig del af træningen i kommunikation, at blive bevidst om vores kropssprog og mimik.

Men på samme måde, som vi sender ubevidste mimik- og krops signaler, indeholder også vores tale en række ubevidste budskaber. Imidlertid fremhæves det stadig, at vores tale betyder mindre, end de øvrige signaler. At det fylder mindre hvad vi hører, end det vi ser. Men dette er et paradoks. Udviklingen er netop gået i stå, fordi vi fortsat undlader at fokusere tilstrækkeligt på det talte ord! Det er derfor væsentligst i de kommende år, at satse på vores formuleringsevne.

Talemåden om ”tankens kraft og ordets magt”

Det har i århundreder været almindeligt at beskæftige sig med vores tanker via meditation, og i de seneste år med kognitiv bevidstheds træning som bearbejder og bevidstgør vores tanker. Men en træning i at blive bevidst om vores tale, for at lære at formulere os, er aldrig blevet populær, sandsynligvis fordi mange tænker og føler noget i retning af,at: ” ingen skal bestemme hvad jeg siger, hvordan og hvornår jeg siger det”!

Vores ordvalg er nemlig en underbevidst integreret del af vores personlighed, hvor vi er følsomme overfor at blive korrigeret, og dermed få frataget os ”retten til at sige hvad vi mener”. Og det handler utroligt meget om ubevidste følelser – og ikke om realisme. Vi må derfor begynde med at lære “at læse vores egen tale”, så vi forstår hvilke følelser, der ubevidst fører os i unødvendige diskussioner, misforståelser, skænderier og magt kampe på ord, og ofte med de som står os nærmest, fordi netop der, er vi mest sårbare.

Vi får aldrig ”ordet i vor magt” før vi lærer at (sam)tale med hinanden på en anden og mere konstruktiv måde.

Vi ønsker alle at blive forstået

Lige bortset fra nogle få, der aldrig føler sig forstået og har givet op, ønsker vi alle, at andre forstår os. Vi ønsker chefen, kollegerne, vennerne, familien og ikke mindst vores partner forstår os. Men handler det om, at de skal ”skrue det rigtige øre på”, eller handler det om at vi taler, så de forstår?

I fremtiden handler det mere om at tale

Hvis vi valgte vores ord ud fra en bevidsthed i den enkelte samtale, ville den jo blive let at lytte til!

Indenfor personlig udvikling er netop vores evne til at (sam)tale, den allermest ubrugte evne vi har. Vi har et stort uudnyttet potentiale i “ordets magt”.

Når vi lytter analyserer vi ubevidst den andens skjulte motiver. Vi lytter derfor ikke tilstrækkeligt til ordene der siges. Vi formulerer derfor vores tale efter alt andet end den mening, den andens ord har. Vi taler forbi hinanden. Ordene mister deres magt. Mennesket mister indflydelse. Vi mister muligheden for at opnå en dialog, og dermed mister vi chancen for en fredelig fremtid, med en menneskehed der lever i forståelse med hinanden.

Mennesker kan lære ”deres ubevidste tale” at kende

I bogen ”Ordet – der blev væk”, forfatter Allan Nilsson, Wiboltts Forlag 2004, belyses hvad der ligger til grund for dette. Den beskriver en række af faktorer, der ubevidst styrer vores måde at formulere os på, som vi er nødt til at kende og mestre.

De fleste forsøg på at udføre en effektiv træning i at tale, er desværre indtil videre endt op med at man ”falder tilbage til det gamle”, efter nogen tid. Det sker bl.a. fordi vi ubevidst har følelser ”i klemme”, så snart vores tale bliver anfægtet. En indlæring bliver derfor ikke holdbar.

Citat af Friederich Nietsche: “vi nægter ofte at acceptere en idé – udelukkende fordi tonefaldet, hvormed den udtrykkes, ikke tiltaler os”. Så det er ikke kun det vi ser, men bestemt også tonefaldet vi hører, som kan spolere en ellers konstruktiv dialog.

Uheldigvis taler vi ud fra en ubevidst vurdering af fire grundliggende evner: 1. kropssprog, 2. mimik, 3. tonefald i stemmen og 4. fortolkninger/analyse af hvad andre siger. Et “perfekt” grundlag for uundgåelige og ofte uløselige misforståelser.

I vores dialoger fylder ordets reelle betydning derfor en alt for lille del af forståelsen.

Få en mere ”kraftfuld” måde at tale

Alle kender til at stå magtesløse i en brudt dialog, uden at være i stand til at komme frem til en forståelse, og det bliver ikke bedre, før vi lærer at tale bevidst og på en anden måde. Vores evne til at tale, er den aller mest utrænede og ubrugte evne vi har. Vi har derfor et stort uudnyttet potentiale i “ordets magt”, vi kan lære, til gavn for både os selv og andre.

Derfor benævnes konceptet PowerTalking. Det er en yderst detaljeret og dybtgående form for træning. Den bygger på den viden deltagerne opnår via bogen ”Ordet – der blev væk”, som danner grundlag i selve undervisnings delen. I træningens analytiske del anvendes desuden en psykologisk klassifikation baseret på evolutionsvidenskab, som gør det muligt at forstå hvilke emotionelle processer, der styrer også vores retoriske adfærd. Se: www.biopsykologi.dk

Træning i PowerTalking

Normalt indeholder coaching og samtaleterapi sjældent en bevidstgørelse om, og konkret træning i, talens betydning, og PowerTalking er derfor særdeles velegnet til personer der skal samarbejde på et krævende niveau, eller direkte arbejder, med mennesker.

Når der trænes kognitivt, hvilket vil sige bevidstgørelse af tankemønstre, er det helt oplagt at gå skridtet videre, og samtidig træne kompetence i formuleringsevnen af ens tanker, på et meget højere niveau end det gøres i dag.

Etik og holdning

En personlig etik i tale og skrift kan alene varetages med en holdning, hvor vi tager ansvar for alt, vi siger. Vi bliver nødt til at lære, at tage det fulde ansvar – for egen tale. Ellers bliver (din) verden aldrig bedre!

En sådan retorisk kompetence kan opnås via det fagsprog, som en en uddannelse hos Coach & Psykoterapeut Skolen giver.

Bog om PowerTalking

Bog kan bestilles på Internettet via Saxo.dk: “Ordet der blev væk”, Wiboltts Forlag, forfatter Allan Nilsson.

Copyright: Coach & Psykoterapeut Skolen 2020